آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

تعریف آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری ، طبق توضیحاتی که در بخش وکیل کیفری بیان نمودیم، قوانین و مقرراتی مطرح هستند که در آن ها تحقیقات و بررسی هایی در مرود جرم های صورت گرفته بعمل می آید. تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی و مجازات های صادر شده طبق رای دادگاه و تجدید نظر هایی که پس از آراء صورت می پذیرد. جرم هایی که شامل تحقیق و تعقیب و صادر کردن حکم نمی شوند. جرم هایی که بر علیه امنیت و آسایش کشور از نظر داخلی و خارجی همانطور که در قسمت حقوق جزای عمومی در بخش وکیل کیفری اشاره شد، می باشند. جرم های اقتصادی شامل کلاهبرداری که در بخش مشاوره حقوقی دعاوی ، دعاوی کلاهبرداری به آن اشاره شد.

ماهیت آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری و قوانین کیفری جهت ایجاد امنیت و آرامش برای اشخاص و جامعه می باشد که در بخش مشاوره حقوقی کیفری به جزئیات و چند و چون آن اشاره شده است. هدف آیین دادرسی کیفری برای برقراری شرایط خاصی در جامعه با بکار گیری قوانین حقوقی کیفری که در بخش مشاوره حقوقی دعاوی به آن اشاره اجمالی شده است، می باشد. نگهداری و برقرای آسایش و صلح در جامعه برقراری عدالت در حفظ عادلانه حقوق متهم و شاکی یا کسی که از سوی متهم به او ضرری وارد شده است. تشخیص و تفکیک تمام شکایات که صحیح هستند از شکایات و اتهامات ناروا و نادرست که بر اساس آن شخصی در معرض اتهام قرار گرفته است.

قانون آیین دادرسی کیفری

جلوگیری از اشتباهات در رای دادگاه و قاضی در مورد آیین دادرسی کیفری ، که در بخش وکیل کیفری و جرایم کیفری مطرح نمودیم، در سه بخش کلی می باشد ، جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ، جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد. در آیین دادرسی کیفری ، نحوه طرح شکایت و همچنین وظایف و تکالیف مربوط مسئولان قضایی و انتظام نیز مطرح شده است. یک وکیل کیفری به تمام این قوانین و مقرارت آگاه بوده و قادر خواهید بود طبق تخصص خود به بهترین شکل از موکل خود دفاع نماید. قبل از اخذ وکیل کیفری، می توان با مشاوره حقوقی در رابطه با جرایم و قوانین حقوق کیفری سوالات خود را پرسیده و از روند کار شکایات کیفری و عملکرد دادگاه کیفری مطلع شوید.