تمکین چیست ؟

تمکین چیست ؟

معنای تمکین چیست ؟

تمکین در تخصص رسیدگی آن با وکیل خانواده است. در صورتی که زن دلیل مشروع و قابل توجیهی برای عدم تمکین خود داشته باشد، می تواند از شوهر خود نداشته باشد. اما زن نمی تواند بعلت اینکه مرد وظایفش را انجام نمی دهد، مقابله به مثل کرده . در مورد عدم تمکین زوجه یا زوج می توانند با مشاوره حقوقی متخصص، این موارد را مطرح نمایید. در صورت کوتاهی مرد از انجام وظایف خود، زن می تواند توسط دادگاه مرد را به انجام وظایفش ملزم نماید. تنها هنگامی زن می تواند از مرد تمکین نکند که مرد از پرداخت مهریه سرباز زند. روش دیگر ارائه مشکل به واحد مددکاری می باشد که با تحقیق در مورد اثبات ادعاهای زن و یا مرد موضوع را پیگیری خواهند نمود. وکیل خانواده و یا مشاوره حقوقی خبره در این زمینه نیز می تواند نقش بسزائی در این جریان ایفا نماید.

انواع تمکین

هر کدام ازین موارد گاهی نیازمند استخدام وکیل خانواده می باشد. در صورتی که مرد نفقه زن را پرداخت نکند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه نماید، در غیر اینصورت دادگاه مرد را اجبار به طلاق زن می نماید. حتی قبل از مراجعه به دادگاه، در تخصص یک مشاوره حقوقی خوب می باشد که این موارد را حل و فصل نماید. تمکن یکی از وظایف زن در برابر شوهر می باشد که دو نوع دارد : عام ، تمکن عام به انجام وظایف مربوط به خانواده، تربیت فرزندان و امور مربوط به ریاست خانواده از طرف شوهر را بپذیرد ، تمکین خاص ، برآوردن نیاز ها و درخواست های جنسی شوهر را تمکن خاص گویند. پس از اثبات ادعای مرد، مبنی بر بدون اجازه رفتن همسرش، دادگاه اخطاریه ای برای همسرش می فرستد.

شکایت تمکین چیست ؟

در دعاوی و شکایت های خانواده و حقوقی شکایت نیز مطرح است. پس از ازدواج زن و شوهر صاحب حق و حقوقی می شوند که بایستی در قبال خود و دیگری رعایت نمایند. مشاوره حقوقی قبل از ازدواج برای این دوران لازم و ضروری می باشد. در برخی موارد زنان مجبور به شکایت بعلت عدم دریافت نفقه و مردان نیز بعلت عدم تمکن زن می شوند. هنگامی که دادخواست تمکین از طرف مرد داده می شود مبنی بر اینکه زنی بدون اجازه شوهر خود خانه و زندگی مشترک را ترک کرده و حاضر به بازگشت و ادامه زندگی زناشویی نباشد. در موارد عدم تمکین زوج می تواند با استخدام وکیل خانواده، موارد پیگیری امور را به او بسپارد. در صورت عدم مجدد زن، مرد با ارائه دادخواست به دادگاه با این موضوع و توضیح و تفسیر موارد انجام شده، از دادگاه خواهان بازگشت همسر خویش می باشد.