حقوق کیفری

حقوق کیفری

حقوق کیفری چیست ؟

حقوق کیفری بخش از حقوق عمومی می باشد که حقوق عمومی نیز مربوط به جامعه است. حقوق کیفری شامل حمایت ها و قوانین دولت در جهت حمایت از جامعه و حقوق اشخاص می باشد.  در کلیه حقوق مطرح شده در بخش کیفری را مشاوره حقوقی قادر به راهنمایی می باشد. حقوق کیفری در واقع حقوق جزا می باشد، یعنی حقوق و قوانین جزایی در بخش حقوق کیفری اسلام مطرح شده است. و وکیل مربوط به این حوزه وکیل کیفری می باشد. حقوق جزا که به آن حقوق ارزش ها نیز گویند، هدفش تعیین قوانینی می باشد که افراد بر اساس آن قوانین ملزم به رعایت ارزش هایی در جامعه و عرف و در مقابل اشخاص می باشند. در حقوق کیفری (حقوق جزا)، اجرای قوانین و مقررات به صورت شدید، تاکیدالاجرا می باشد.

حقوق کیفری جزای عمومی

در حقوق جزای عمومی، به بررسی معنی جرم، کسی که جرمی را مرتکب شده است و اقدامات تربیتی و مجازات ها می پردازد. در حقوق جزای عمومی، به بررسی معنی جرم، کسی که جرمی را مرتکب شده است و اقدامات تربیتی و مجازات ها می پردازد. حقوق کیفری اسلام : حقوق کیفری در اسلام بعلت وجود مصلحتی در انجام و اجرای آن ها در جامعه بوجود آمده است. جزئیات حقوق کیفری اسلام را مشاوره حقوقی بخوبی قادر به تفسیر می باشد. مجازات جرایم کیفری : مجازات مربوط به جرایم کیفری مطرح در کتب فقهی که در بخش وکیل کیفری تشریح کرده ایم شامل : حدود ، تعزیرات ، قصاص ، دیات ، می باشد.

انواع حقوق کیفری

حقوق کیفری اقتصادی: قاچاق، احتکار، جرایم مالیاتی ، حقوق کیفری بین المللی: جنایت علیه مردم، نسل کشی، جنایت و تجاوز جنگی ، حقوق کیفری عمومی: تشریح شده در بخش وکیل کیفری شامل: اقدامات و عملیات علیه امنیت و آسایش عمومی ، حقوق کیفری مواد مخدر: شامل کشت، نگهداری و حمل و نقل، تولید و صادرات انواع مواد مخدر ، حقوق کیفری محیط زیست: وارد کردن خسارت به محیط زیست، گونه های جانوری، زمین خواری. حقوق جزای اختصاصی : حقوق جزای اختصاصی هر کدام از جرایم و مجازات های مربوطه را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. همانطور که در بخش وکیل کیفری ذکر کردیم، جرایمی که بر علیه اشخاص و افراد جامعه صورت می گیرد از جمله قتل که در قسمت مشاوره حقوقی دعاوی، بخش مشاوره حقوقی قتل در مورد آن توضیح دادیم.