دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی

تعریف دادخواست

در ابتدا بایستی در نظر داشته باشیم که دعاوی همواره یا حقوقی هستند و یا کیفری و جزایی در دعوی حقوقی می توان اقدام به استخدام وکیل حقوقی و یا مشاوره حقوقی نمود. خواسته فرد از دادگاه (که به خواهان نیز گفته می شود) مال و حقی است که بنا به دلایل مختلفی بر عهده فرد دیگری ایجاد شده است و متقاضی و یا کسی که دادخواست را تنظیم می کند با کمک مدارک و دلایلی از دادگاه خواهان حق و حقوق خود می باشد. دادخواست می تواند با کمک گرفتن از مشاوره حقوقی و یا توسط وکیل حقوقی تنظیم شود.

در دعاوی کیفری همانگونه که در بخش وکیل کیفری عنوان نمودیم، فرد مدعی که به او شاکی گفته می شود، بعلت عمل و کاری که در قانون برای آن عمل مجازات تعیین گشته است، مورد ضرر جسمانی، مادی، آبرو و … قرار گرفته و شکایت او بدلیل رسیدگی دادگاه به این امر و مجازات مجرم می باشد.

دادخواست حقوقی چگونه تنظیم می‌شود ؟

دادخواست برگه مخصوصی می باشد که خواهان در آن درخواست و یا شکایت خود را در آن مطرح می کند. در بخش وکیل حقوقی ذکر کردیم که بسیاری از کسانی که برای اولین بار قصد طرح دعاوی حقوقی علیه فردی در نزد دادگاه را دارند، از روند و مراحل کار آگاه نبوده و نمی دانند چه اقداماتی را باید انجام دهند. در این صورت مشاوره حقوقی آماده پاسخگویی به تمام سوالات در این زمینه می باشد. دعاوی حقوقی ، توسط وکیل حقوقی باشد و یا در دادگستری، برای شروع مراحل قانونی و پیگیری و تحقیقات اولیه نیازمند تنظیم دادخواست حقوقی از طرف خواهان می باشد.

دادخواست ها عناوین و موضوعات متفاوتی دارند اما در عین حال در همه آن ها باید مشخصات خواهان شامل :

نام و نام خانوادگی خواهان

نام پدر

تاریخ تولد

آدرس و شغل

تعریف خواهان و خوانده

خواهان شخصی است که دادخواست را به دادگاه ارائه داده و مدعی و خواهان چیزی از دادگاه به نفع خویش می باشد. خوانده شخصی است که دادخواست بر علیه او نوشته می شود و طرف دیگری دعوی قرار دارد.

نقش دادخواست در دادرسی های حقوقی

طبق قانون مدنی در آیین دادرسی حقوقی و یا کیفری ، در بدو شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا کیفری ، نیازمند تنظیم شکوائیه و تقدیم آن به دادگاه می باشد. قبل از ارائه دادخواست به دادگاه بایستی از انجام صحیح اقدام خود مطمئن گشته و اینکار مستلزم اخذ مشاوره توسط مشاوره حقوقی می باشد.