طلاق توافقی در دوران عقد

طلاق توافقی در دوران عقد

طلاق توافقی در دوران عقد و مهریه

در گذشته طلاق توافقی در دوران عقد به دلیل طولانی بودن مراحل طلاق در دوران عقد و مهریه در دادگاه ها گاهی خانواده ها از لحاظ روحی و روانی با آسیب های جبران ناپذیری روبرو می شدند. از اینرو قانون گذار با پیش بینی این آسیب ها، قانون طلاق توافقی را تسویب کرد تا این آسیب ها را کاهش دهد. در طلاق توافقی در دوران عقد ، زوجین پس از مشاوره حقوقی اولیه در مورد نحوه ی جدایی، تقسیم اموال، نفقه، مهریه،حزانت فرزندان و موضوعات دیگر زناشویی، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق می دهند.

شرایط طلاق توافقی در دوران عقد

هدف از اجرای این قانون در طلاق توافقی در دوران عقد به هیچ عنوان تسهیل امر طلاق نبوده است ، اما پس از گذشت مدتی از اجرای این قانون دادگاه ها شاهد افزایش روز افزون شرایط طلاق توافقی بودند، به طوری که خانواده ها در مواجهه با مشکلات و اختلاف نظرهای بسیار عادی در زندگی روزمره، اولین راه و ساده ترین راه برای حل اختلافاتشان را در مراجعه به دادگاه و در خواست طلاق توافقی می دیدند.

مراحل طلاق توافقی در دوران عقد

با مشاهده ی مراحل افزایش طلاق توافقی در دوران عقد ، قانون گذار طرحی را تسویب نمود.

که به موجب آن زوجین پیش از مراجعه به دادگاه برای جاری نمودن صیغه طلاق موظف شدند.

تا مشکلاتشان را نزد یک مشاور خانواده مطرح کنند و در صورتی که مشاور تشخیص دهد.

که امکان سازش برای زوج و زوجه جهت ادامه ی زندگی زناشویی وجود ندارد،.

 هدف از انجام مشاوره بررسی علل اختلافات میان زوجین است.

در صورتی طرفین دارای اختلالات روحی هستند و نیاز به جلسات بیشتر وجود دارد.

درخواست طلاق توافقی در دوران عقد از طرف زن

درخواست طلاق توافقی در دوران عقد از طرف رن را به دادگاه اعلام می نماید.

تا در صورت امکان پس از برطرف شدن این مشکلات، زوجین زندگی زناشویی خود را ادامه دهند. از آنجایی که عمده طلاق ها به دلیل عدم آشنایی افراد با مهارت های زندگی زناشویی اتفاق می افتد، اجرای صحیح طرح مشاوره قبل از مشاور حقوقی می تواند راه حل مشکلات قابل حل را به زوجین نشان داده وبسیاری از زندگی ها را از فروپاشی نجات دهد. در قانون پیش بینی شده است که درصورتی که زوج و زوجه برای انجام مراحل طلاق وکیل استخدام نمایند، وکیل با صورت جلسه کردن توافقات زوجین می تواند با مراجعه به مشاور و طرح موضوعات با او گواهی مورد نیاز را از مشاور تهیه کرده و به دادگاه ارائه دهد.

مدارک لازم جهت طلاق توافقی در دوران عقد

در صورتی که یک وکیل مراحل طلاق بعد از مشاوره حقوقی رایگان را پیگیری نماید نیازی به حضور زوجین در جلسه ی مشاوره و دادگاه نیست و تمامی مراحل توسط وکیل قابل انجام خواهد بود. لازم به ذکر است که تمامی طلاق های موسوم به طلاق توافقی با استناد به قانون طلاق از نوع خلع انجام می شود. در این نوع طلاق به دلیل کراهتی که زن از شوهر خود دارد، اموالی را به شوهر خود می بخشد تا در ازای آن رضایت او را برای طلاق جلب نماید. معمولا در این نوع طلاق زن همه یا بخشی از مهریه ی خود، مفقه و حقوق مربوط به فرزندان را می بخشد تا شوهرش بهجاری شدن طلاق راضی شود.