مشاوره حقوقی انحلال شرکت

 

مشاوره حقوقی انحلال شرکت چیست ؟

همانطور که در تاسیس یک شرکت، مشاور حقوقی و قوانینی پیش بینی شده است، در رابطه با انحلال شرکت ها نیز قوانینی مطرح شده که با توجه به نوع یک شرکت این قوانین متفاوت است.انحلال یک شرکت در اصطلاح زمانی می باشد که شرکت تصمیم می گیرد تا عملیات تصفیه حساب انجام دهد. به این معنی که تمامی تعهدات نیمه تمام را به اتمام رسانده و بدهی ها را پرداخت نماید. در نهایت باقی مانده اموال شرکت بین شرکا تقسیم خواهد شد. قبل از اقدام به تصمیمات مربوط به انحلال شرکت، توصیه می شود جهت پیشبرد صحیح اهداف با مشاور حقوقی انحلال شرکت مشورت لازم بعمل آید.۳ مورد انحلال در شرکت های زیر اتفاق می افتد.انحلال شرکت های سهامی.انحلال شرکت با مسئولیت محدود.انحلال شرکت های تضامنی و نسبی

 

قیمت مشاوره حقوقی انحلال شرکت

از دلایل مهم انحلال شرکت های سهامی می توان به موارد زیر اشاره کرد.انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است، غیر ممکن باشد.در حالتی که مدت معین تشکیل شرکت منقضی شده باشد، مگر اینکه قبل از انقضا تمدید شود.مجمع عمومی سهامداران شرکت رای به انحلال شرکت دهند.در صورتی که دادگاه حکم به انحلال شرکت دهد. مشاوره حقوقی انحلال شرکت سهامی ، تصفیه و تقسیم اموال صورت می گیرد.انحلال شرکت ها و نتایج و تمامی موارد پس از انحلال آن بسته به نوع هر شرکت متفاوت می باشد. مشاوران حقوقی انحلال شرکت ها به این موارد آگاه بوده و می توانند راهکار های مناسب را در اختیارتان قرار دهند.

وظایف مشاوره حقوقی انحلال شرکت

از دلایل مهم انحلال شرکت های با مسئولیت محدود می توان به موارد زیر اشاره کرد.

هدفی را که شرکت برای آن تشکیل شده باشد، انجام نشود و یا غیرممکن باشد.مشاوره حقوقی انحلال شرکت در زمانی که مدت معین تشکیل شرکت منقضی شده باشد.در صورتی که شرکا تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.در صورتی که تنها یک شریک در شرکت باقی بماند.ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود.کپی از تمامی مدارک ثبت شده شرکت، از جمله اساسنامه، آگهی تاسیس، اظهارنامه مالیاتی، آگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت، کپی کارت ملی و شناسنامه تمام اعضای شرکت.

در صورت راضی بودن تمام شرکا به انحلال شرکت.

صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال شرکت
ورشکستگی هر یک از شرکا
فوت یا محجور شدن هر یک از شرکا

 مشاوره حقوقی انحلال شرکت تلفنی رایگان 

در صورتی که حتی یکی از اعضاء شرکت رضایت به انحلال شرکت ندهد، انحلال شرکت ممکن نمی باشد

تمامی اعضاء بایستی صورتجلسه انحلال شرکت را امضا کنند.
تنها وقتی که از طرف شخص غائب وکالتنامه ای مبنی بر انحلال شرکت باشد، می توان شرکت را منحل کرد.

پس از انجام صورتجلسه انحلال، می توانید آنرا به اداره ثبت شرکت تحویل نمائید.
می توانید در صورت تمایل انجام این پروسه ها را بر عهده مشاور حقوقی انحلال شرکت بگذارید تا پیگیری های لازم به عمل آید.