مشاوره حقوقی تغییر نام شرکت

مشاوره حقوقی تغییر نام شرکت چیست ؟ 

اشخاص حقوقی می توانند نام خود را تغییردهند. در تغییر نام شماره و تاریخ ثبت شرکت بدون تغییر خواهد بود. این تغییر از دسته تغییرات در اساسنامه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در صورتجلسه تنظیم می شود. در رابطه با تغییر نام شرکت، خدمات مشاوره حقوقی رایگان نیز ارائه می شود.در ابتدا و یا روال کار می توان از مشاوره حقوقی تغییر نام شرکت کمک گرفت. حتی می توان انجام کار های تغییر نام را به مشاور حقوقی سپرد.اسمی که می خواهیم انتخاب کنیم، بایستی منحصر به فرد بوده و قبلا توسط کس دیگری ثبت نشده باشد. در تغییر نام شرکت ها اگر شرکتی با نام (ابتکار خلاق) باشد، نمی تواند نام خود را به (خلاق ابتکار) تغییر دهد.نمی توان با اضافه کردن کلمات خاصی تغییری در نام شرکت ایجاد کرد و از آن بعنوان نام جدید استفاده نمود.

مراحل مشاوره حقوقی تغییر نام شرکت

تکمیل فرم تغییرات شرکت,تحویل مدارک به وکیل (مشاوره حقوقی تغییر نام شرکت),امضاء صورتجلسه توسط موکل,تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکیل (مشاوره حقوقی شرکت),تایید نهایی,پس از یک هفته از تایید نهایی، روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.دستورالعمل اجرایی تعیین نام شرکت ها,دستورالعمل های تعیین نام شرکت خلاصه بصورت زیر می باشد که در صورت وجود هر یک از موارد زیر، نام شرکت تایید نخواهد شد.نام هایی که مختص تشکیلات دولتی و کشوری هستند,نام هایی که در آن ها از اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد. مشکلاتی که در رابطه با ثبت نام یک شرکت و یا تغییر نام شرکت وجود دارد، با کمک مشاوره حقوقی تغییر نام شرکت می توان حل و فصل کرد.

مدارک مورد نیاز جهت مشاوره تغییر نام شرکت

کپی مدارک اعضای شرکت جهت مشاوره حقوقی تغییر نام شرکت
کپی روزنامه رسمی
کپی آگهی تاسیس شرکت
در صورت داشتن تغییرات دیگر در شرکت، کپی آخرین تغییرات