مشاوره حقوقی ثبت اختراع

 

مشاوره حقوقی ثبت اختراع چیست ؟

ثبت اختراع از موارد مربوط به مشاوره حقوقی ثبت اختراع شرکت ها می باشد. طبق قانون، هر نوع کشف یا اختراع جدیدی در حوزه های مختلف به کاشف اختراع و یا خود مخترع این امکان و حق داده می شود تا طبق شرایطی در مدت معین در این قانون از اختراع یا اکتشاف خود استفاده نماید. برای استفاده از اختراع و اکتشاف توسط مخترع، بایستی اختراع در اداره ثبت، به ثبت رسیده باشد.برگه ای که از اداره ثبت تهران دریافت می شود، ورقه اختراع نامیده می شود. قبل از مراجعه به اداره ثبت، ایده و اختراع خود را با مشاور حقوقی درمیان گذاشته و از نحوه ثبت و قوانین و مقررات آن مطلع شوید.
در تعریف اختراع می توان گفت اختراع حاصل فکر و ایده فرد یا افرادی می باشد که برای اولین بار محصول را در جهت رفع مشکلی در یک صنعت و یا حرفه برای اولین بار خلق می کنند.

مراحل مشاوره حقوقی ثبت اختراع 

هر شخص حقیقی با حقوقی که مدعی ابداع می باشد و یا روشی در بدست آوردن محصولی در صنعت و … کشف نماید، قادر خواهد بود اختراع خود را ثبت نموده و گواهی ثبت اختراع را از اداره ثبت اختراع دریافت نماید.افراد می توانند در جمهوری اسلامی ایران از خدمات الکترونیکی ثبت اختراع بهره مند شوند. برای مشاوره حقوقی ثبت اختراع می توانند به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مالکیت صنعتی مراجعه کنند و اظهارنامه اختراع خود را ثبت نمایند.در صورت نیاز و عدم آگاهی از چند و چون انجام این کار، می توانید از خدمات آنلاین مشاوره حقوقی ثبت اختراع و نیز مشاوره حقوقی رایگان ثبت اختراع بهره مند شوید.سازمان دولتی یا نیمه دولتی اداره ثبت اختراع، صادر کننده گواهی نامه های ثبت اختراع می باشد و از آن ها حمایت حقوقی بعمل می آورد.

مشاوره حقوقی ثبت اختراع آنلاین 

روند مراجعه به ادارات ثبت اختراع به این صورت می باشد که مخترع با کمک مشاوره حقوقی ثبت اختراع ،

مدارک خود را آماده کرده و با تحویل آن به اداره ثبت اختراع توسط وکیل دادگستری،

روند ثبت اختراع انجام خواهد گرفت.

جهت ثبت اختراع از طریق اینترنت :

می توان با مراجعه به سایت ثبت اختراع http://iripo.ssaa.ir/

فرم اظهارنامه ثبت را دریافت نموده و پس از تکمیل،

بصورت اظهارنامه الکترونیکی, تحویل اداره ثبت اختراع نماید.

در صورت نیاز با مشاوره حقوقی ثبت اختراع جهت پیشبرد بهتر و سریعتر مراحل قانونی و ثبتی مشورت نمائید.