مشاوره حقوقی خانواده

به قوانین مربوط به خانواده می گویند که دارای مقررات و قوانین حاکم بر تمامی اعضای یک خانواده و مال و اموال مربوط به آن ها می باشد که هر کدام شامل قوانین متفاوتی می باشد. قوانین مربوط به هر یک از حقوق خانواده بر عهده مشاوره حقوقی خانواده می باشد. در حقوق خانواده، حقوق مربوط به زوجین یکی از موارد پر سر و صدا در جهان و ایران می باشد.

تعریف خانواده
خانواده عبارت است از اجتماعی که حاصل ازدواج زن و مرد بوجود می آید.
در اسلام خانواده دارای شخصیت و قوانین حقوقی، معنوی و مدنی می باشد.

حقوق مدنی خانواده
در قانون مدنی حسن معاشرت زن و شوهر نسبت به یکدیگر، یکی از مهمترین حقوق مطرح شده در این قانون می باشد. حسن معاشرت و رفتار نیکو از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر می باشد.
مشاوره حقوقی مدنی پرکاربردترین مشاوره های مربوط به حقوق خانواده می باشد.
برای بررسی دقیق تر این قوانین با مشاوره حقوقی مدنی مشورت کنید. مشاوره خانواده بصورت آنلاین و سامانه های پرسش و پاسخ و هم بصورت حضوری از خدمات مشاوران حقوقی می باشد.

  • موارد مربوط به حقوق مدنی خانواده
   مسائل و موارد مربوط به عده
   حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر
   موارد مربوط به حمل
   مسائل وکالتی در ازدواج و طلاق و …
   موارد مربوط به اقامتگاه
   اهدای جنین
   موارد سوء معاشرت در قانون مدنی خانواده

از موارد سوء معاشرت می توان به رفتار هایی اشاره داشت که در اجتماع توهین و تحقیر بحساب آمده و شامل ناسزا گفتن، تحقیر، ترک خانواده، اعتیاد به مواد مخدر و تمامی مواردی که با حسن خلق در خانواده منافات دارد.

حقوق معنوی خانواده
حقوق معنوی خانواده مربوط به خسارات حیثیتی و اعتبار خانواده می باشد. ضرری که از این خسارت برای اشخاص بوجود می آید، بایستی جبران شود.

جبران خسارت های ناشی از ضرر های معنوی خانواده
بدلیل پیچیدگی و مشکل بودن ارزیابی اینگونه خسارات، قانونگذار طبق شرایط روحی و عاطفی افراد راه مناسب در محاسبه این خسارت را بر می گزینند.
در این گونه موارد بهتر است طرح شکایت و دیگر اقدامات لازم را به مشاور حقوقی خانواده واگذار فرمائید.

پرداخت خسارت معنوی خانواده
پرداخت خسارت بوجود آمده در زمینه معنوی مربوط به خانواده، با مواردی چون پرداخت دیه، تعزیرات مالی، کفاره، عذرخواهی و … می باشد.
وظیفه رسیدگی به موارد و قوانین مربوط به امور و حقوق خانواده، بر عهده دادگاه خانواده می باشد.

موارد مربوط به قانون حمایت از خانواده
دعاوی خانوادگی، ازدواج، جهیزیه، مهریه، نفقه، طلاق توافقی، طلاق، حضانت، مهریه و … می باشد.
مشاور برجسته در زمینه حقوق خانواده در موارد ذکر شده آماده پاسخگویی به نیاز های شما می باشد.