مشاوره حقوقی سفته

مشاوره حقوقی سفته چیست ؟

سفته سند تجاری است در آن صادر کننده سفته تعهد می دهد که مبلغی را در زمان مشخصی به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.به علت خطرات حمل پول، استفاده از سفته رواج یافته و امروزه به عنوان یک سند اعتباری در سرمایه گذاری ها و ضمانت مورد استفاده قرار می گیرد.توصیه می شود قبل از اقدام به صادر کردن سفته، با مشاور حقوقی سفته مشورت شود.هر برگ از یک سفته، سقف خاصی از اعتبار را دارد که روی آن ثبت گردیده است.اگر روی سفته نوشته شده باشد « تا یکصد هزار ریال» آن سفته برای تعهد ۱۰ هزار تومان اعتبار دارد.قیمت سفته معادل است با سه هزارم مبلغی که روی سفته ثبت شده است.کاربرد سفته در انجام معاملات می باشد. می توان برای پرداخت وجه مورد مطالبه،استفاده کرد.کاربرد سفته در بانک ها در قبال وامی که اعطا می کنند، سفته مطالبه می شود.

شرایط مشاوره حقوقی سفته 

شرایط سفته علاوه بر امضاء یا مهر، داشتن تاریخ و موارد زیر می باشد.مبلغ قابل پرداخت در سفته,نام و نام خانوادگی گیرنده سفته,تاریخ پرداخت مبلغ در سفته,نام و نام خانوادگی صادر کننده سفته,آدرس صادر کننده و مکان پرداخت سفته,در صورتی که نام گیرنده سفته در آن ذکر شود، طلبکار کسی است که نام او بعنوان گیرنده سفته ذکر شده است. در غیر اینصورت اگر به جای نام گیرنده سفته «در وجه حامل» ذکر شود و نام شخص خاصی روی آن نوشته نشده باشد، طلبکار کسی است که سفته را در اختیار داشته باشد.,در صورتی که روی سفته عندالمطالبه ذکر شود، صادر کننده موظف است به محض مطالبه وجه، آن را پرداخت کند.,قبل از انجام هر گونه معامله این امکان فراهم است تا با استفاده از مشاور حقوقی سفته، موارد معامله مورد بررسی قرار گیرد تا در انجام معاملات اقدام صحیحی انجام شود.

مشاوره حقوقی سفته تلفنی

امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور است.
به خاطر اوصاف تجریدی سفته باید در صدورش دقت زیادی کرد

چنانچه در باب سفته نیاز به وکیل دارید، می توانیم مشاوره حقوقی رایگان و نیز مشاوره حقوقی سفته در اختیارتان قرار دهیم.

استفاده از سفته در قرارداد های بین شرکت ها جهت تضمین انجام کار ها رواج دارد.

در این مورد قبل از انجام معامله، توصیه می شود با مشاور حقوقی سفته مشورت شود.