مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق چیست ؟

قوانین و حقوق مربوط به موضوع طلاق و ازدواج و دانستن تکالیف و حقوق هر یک از طرفین سبب می شود که تصمیم گیری و اقدامات خود را با شناخت بهتری انجام دهند. مشورت با مشاوره حقوقی طلاق و همچنین مشاور حقوقی ازدواج، قبل از اقدام، توصیه می شود.شرایط طلاق هنگامی بوجود می آید که زندگی برای یکی از طرفین غیر قابل تحمل شود.ممکن است بد رفتاری از طرف شوهر، اعتیاد به مواد مخدر، زندانی شدن و دوری از منزل بمدت طولانی و … همچنین رفتار های زنی که زندگی را برای شوهر سخت می کند، شرایط طلاق فراهم می گردد.طرفی که نامزدی را بهم می زند، در صورتی که دلایل قابل قبول و موجهی نداشته باشد، باید خسارت برهم زدن نامزدی را جبران نماید. این خسارت توسط دادگاه تعیین خواهد شد. می توان قبل از بهم زدن نامزدی از مشاور حقوقی طلاق کمک گرفت.

 

مشاور حقوقی طلاق رایگان تلفنی

در صورتی که طلاق از طرف شوهر مطرح شود، باید به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه با دعوت همسر او تلاش در مصالحه می نماید. در صورت عدم مصالحه، با تعیین حق و حقوق زن اعم از مهریه، جهیزیه و … و همچنین در صورت وجود فرزندان،دادگاه تعیین تکلیف فرزندان را انجام می دهد. مشاوره حقوقی طلاق تمامی قوانین مربوط به موارد ذکر شده در طلاق را بخوبی آگاه بوده و می تواند کمک شایانی در این امر نماید. پس از آن زن و شوهر از طرف دادگاه اجازه دارند به دفتر طلاق مراجعه کرده و ثبت طلاق را انجام دهند.برهم زدن نامزدی مربوط به قوانین حقوقی خانواده می باشد و مشاور مربوط به آن، مشاور حقوقی طلاق است.در نامزدی هر کدام از طرفین می تواند نامزدی را به هم بزنند.هر زمانی هر یک می توانند ارتباط را با طرف مقابل قطع کنند. بعد از نامزدی هیچکدام حق طلب خسارت ندارند.