مشاوره حقوقی طلاق توافقی

مشاوره حقوقی طلاق توافقی چیست؟

 

طلاق توافقی یکی از مشکلات اجتماعی در هر جامعه با هر نوع طرز فکر و عقیده ی فرهنگی وجود دارد و هر کشوری با هر میزان تمدن و پیشرفت به نحوی در گیر این قبیل موضوعات است . اما ریشه ی بعضی از این نا هنجاری ها در تفاوت های اخلاقی افراد دارد و بیشتر به شیوه ی اجتماعی شدن آنها باز می گردد. یکی از مشکلات اجتماعی که  از گذشته تا به امروز شاهد آن بوده ایم پدیده ای به نام طلاق است که خود نشئت گرفته از سایر مشکلات اجتماعی حاضر است و در بیشتر موارد برای فرزندان مشکلاتی اجتماعی ایجاد می کند که باید زوج ها با مفهوم مشاوره حقوقی طلاق توافقی آشنایی داشته باشند. در صورتی که زن و مرد وکالت را به ۲ وکیل دادگستری طلاق بسپارند، در این صورت نیازی به حضور هیچ کدام از زوجین در دادگاه نبوده.

قانون جدید مشاوره حقوقی طلاق توافقی

در واقع چیزی به نام طلاق توافقی در قانون طلاق وجود ندارد. طلاق توافقی نیازمند مشاوره حقوقی طلاق توافقی می باشد تا مراحل طلاق بصورت قانونی طی شود. انتخاب یک مشاور حقوقی خانواده خوب و با تجربه در حل مشکلات خانواده و زناشویی اهمیت بسیاری دارد. وجود مشاوره حقوقی طلاق توافقی بدلیل بوجود آمدن این نیاز در جامعه مطرح شده است. زنان جامعه در مقابل قانون مردسالاری، طلاق توافقی را بوجود آورده اند. این قانون به نام قانون خلع شناخته شده است.طلاق خلع، بواسطه کراهتی که زن از مرد داشته باشد، می بایست مالی معادل، کمتر یا بیشتر از مهریه خود را به مرد ببخشد تا مرد را به طلاق راضی کند. در طلاق توافقی ، زن و مرد با یکدیگر توافق در طلاق دارند و این توافق به طلاق ، در حکم دادگاه ثبت شده و اجازه اجرای قانونی پیدا می کند.

مدت زمان مشاوره حقوقی طلاق توافقی

طلاق توافقی تنها در بخشیدن مهریه از طرف زن نمی باشد.

زن و مرد می توانند در مواردی مانند گذشتن از حق و حقوق خود از قبیل حضانت فرزند، ملاقات فرزند، نفقه، مهریه، جهیزیه و … باشد.در موارد توافق زن و مرد جهت طلاق نیاز به مشورت با وکیل طلاق توافقی می باشد تا بتواند با استفاده از قوانین مربوط به این مورد، کار را پیش برده و مطابق خواسته طرفین عمل کند.

پس از آن زوجین می توانند با مراجعه به دادگاه پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد بوده و هر موقع که بخواهد زن را طلاق می دهد.

زنان نیز برای راضی کردن شوهر خود برای طلاق، تمام حقوق مالی خود را می بخشند تا مرد را برای طلاق راضی کنند.

مشاوره حقوقی طلاق توافقی دوران عقد 

فرآیند مشاوره حقوقی طلاق توافقی به دو صورت می باشد. توسط خود زوجین : در مواردی که طلاق توسط خود زوجین صورت می گیرد، مدارک مورد نیاز شامل: شناسنامه و عقدنامه می باشد. زوجین خود به دادگاه مراجعه کرده و فرم درخواست طلاق را پر کرده و تمام موارد ذکر شده جهت توافق در طلاق را تعیین کنند. پس از مذاکره و اقدام جهت مصالحه بین زوجین، در صورت عدم نتیجه، گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر می شود. زوجین بایستی با مراجعه به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری کرده و ثبت کنند. توسط مشاور حقوقی رایگان طلاق و یا وکیل کیفری : مراحل استفاده از مشاوره حقوقی و وکیل یا مشاوره حقوقی رایگان بصورت زیر انجام می گیرد.

تماس با مشاوره حقوقی طلاق و درخواست ملاقات حضوری صورت گرفته و عقد قرارداد صورت می گیرد.

مشاوره حقوقی طلاق توافقی و مهریه

عموما بعد از صادرشدن حکم طلاق توافقی ، همسر هیچگونه اجباری برای حضور در دادگاه ندارد و به علت که این طلاق با توافق طرفین امکان پذیر می شود،

از نضر قانونی مراجعه به محضر هم الزامی است  با توافق طرفین باشد وامکان ندارد توافق طرفین را با اجبار همراه کرد

،در نتیجه  برای رفع  این مشکل شاید بهترین راه حل این باشد که طرفین الزام مراجعه  به محضر را جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا درپایان در حکم دادگاه آورده شود .

در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست کرد.