مشاوره حقوقی چک

 

مشاوره حقوقی چک چیست ؟

مشاوره حقوقی چک سندی است که طبق آن کسی که صاحب حساب بانکی است، می تواند با صدور آن از حساب بانکی خود «هم خودش و هم کسی که چک را به او تحویل داده» وجه برداشت کند. موارد لازم الذکر در چک، محل و تاریخ صدور چک می باشد و باید به امضای صادر کننده چک برسد. چک می تواند در وجه حامل و یا شخص خاصی که نام او در چک قید شده است، باشد. در موارد خاص صدور چک مشورت با مشاور حقوقی چک الزام آور می باشد.فوائد چک:چک وسیله ای جهت پرداختی مطمئن می باشد. جلوگیری از چاپ اسکناس و حمل پول.کاهش نقل و انتقال پول.چک عادی:چک عادی، چک هایی هستند که صاحبان حساب صادر می کنند. در صورتی که حساب صادر کننده این چک ها خالی باشد و شخص متواری شود، دارنده چک با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

مشاوره حقوقی چک تلفنی 

چک مسافرتی : چک های مسافرتی توسط بانک جهت جلوگیری از حمل پول نقد صادر می گردد. چک مسافرتی در تمام شعب بانک صادر کننده آن قابل وصول است.چک تضمین شده:چک تضمین شده که توسط بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط همان بانک تایید و تضمین می گردد. در صورت ورشستگی صاحب چک، خسارتی به دارنده چک وارد نمی شود و بطور کامل پرداخت خواهد شد.خطر چک هایی که در وجه حامل کشیده می شوند، هنگامی است که چک ها گم شوند و یا سرقت شوند.به دلیل در وجه حامل بودن این گونه چک ها، هر کسی که آن چک را در دست داشته باشد مالک آن بوده و می تواند مبلغ چک را وصول کند.در صورتی که صاحب چک اعلام سرقت و یا گم شدن نماید، وصول چک از طرف بانک قابل جلوگیری است

مشاوره حقوقی چک رایگان

همچنین مشاور حقوقی چک می تواند تمامی موارد و قوانین مربوط به چک را ذکر کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

در تمامی موارد خاصی که در صدور و یا برگشت چک و مشکلات مربوط به آن بوجود می آید، مشاوره حقوقی رایگان در راهنمایی، کمک شایانی خواهد کرد.