مشاوره حقوقی دعاوی

مشاوره حقوقی دعاوی

افراد آینده نگر برای محکم کاری در انجام برخی کارها از قبیل معاملات، مسائل وراثتی و خانوادگی و تمام موارد حقوقی که احتمال بروز مشکلاتی در آینده می رود، با مشاور حقوقی مشورت می کنند.
دعاوی در قانون به ۳ نوع دعاوی، تفکیک می شوند.
دعاوی حقوقی
مربوط به موضوعاتی می باشد تعیین مجازات در آن ها بعهده دادگاه نمی باشد. در دعاوی حقوقی مجرم بایستی تمام خسارت و دین شخص مقابل را بپردازد.
در دعاوی حقوقی واگذار نمودن مسائل به مشاور حقوقی و یا راهنمایی ازیشان جهت مطرح و پیگیری مشکلات حقوقی الزامی می باشد.
امور تابعیت
ثبتی
حسبی
ملکی
وراثتی
موقوفات
خانوادگی
موجر و مستاجر
دعاوی کیفری
دعاوی کیفری مربوط به موضوعاتی می باشد که تعیین مجازات آن ها با دادگاه می باشد. شکایات مربوط به دعاوی کیفری را می توان بدون نیاز به وکیل در دادگستری ثبت و مطرح نمود.
جرایم کیفری
زندان و عفو
تعزیرات حکومتی
قاچاق و مواد مخدر
موارد دیگر
دعاوی تجاری
دعاوی تجاری مربوط به صاحبان کسب و کار و تجار می باشد.
چک (چک عادی) (چک تضمین شده) (چک تایید شده) (چک مسافرتی)
چک سندی است که دارای ارزش آن برابر پول می باشد.
چک بی محل (چک بی محل دارای مجازات تعیین شده بر اساس مبلغ آن می باشد)
چک در حواله
چک بسته
ثبت شرکت
امور داوری (شامل داوری های اجباری و اختیاری می باشند)
امور قرارداد ها
شرکت ها
امور بین المللی
امور بانکی و بورس
دعاوی ورشکستگی
هر کدام از موارد بالا به نوبه خود دارای موارد و زیر مجموعه های مختلف می باشند و رسیدگی به هر کدام نیازمند مشاوره حقوقی مسلط به موضوع می باشند.
در صورت مواجهه با مشکل و پیشگیری از هرگونه موارد احتمالی مربوط به دعاوی و مهمتر از همه در صورتی که قصد اقدام به شکایت داشته باشید، حتما با مشاور حقوقی مطرح کرده و اقدام صحیحی را انجام دهید چراکه در صورت شکایت نادرستی که حق با شما نباشد، مرتکب جرم شده و شامل مجازات خواهید شد.