مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مسئولیت یک پزشک، از مسائل اصلی حقوقی پزشکی می باشد که وظیفه پزشک را در قبال بیمار تعیین می کند. مشاوره حقوقی جرایم پزشکی، رابطه بیمار و پزشک را تعهدی می داند که میان هر دو منعقد می گردد.در حقوق مربوط به پزشکی، در انجام خدمات پزشکی، این پزشک است که بعنوان خدمات دهنده به بیماران، مسئول و مکلف می باشد. جرایم پزشکی مربوط به حقوق دعاوی بوده و از وظایف مشاور حقوقی جرایم پزشکی می باشد.هنگام مراجعه به پزشک و بیمارستان، گاهی از بیماران تعهد و امضا گرفته می شود و مسئولیت تمام عواقب را متوجه خود بیمار می دانند. تصور مردم این است که دیگر امکان هیچگونه شکایت در موارد و مشکلات پیش آمده را نخواهند داشت.در این موارد می توان با مشاور حقوقی جرایم پزشکی مشورت نمود. پزشکان در قبال خدمات خود مسئولیت دارند. وظیفه رسیدگی به این مورد با سازمان نظام پزشکی می باشد.

مراحل مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

دادن تعهد از طرف بیمار به این معنی نمی باشد که هر گونه کوتاهی یا سهل انگاری در هر معالجه ای که از طرف پزشک صورت می گیرد، عواقب آن متوجه پزشک نخواهد بود. بلکه مسئولیت کیفری داشته و اقدامات وی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.پزشکان ۴ نوع مسئولیت را بر عهده دارند.مسئولیت اخلاقی و حقوقی پزشک:این مسئولیت از دیدگاه دین و موارد مربوط به اخلاق پزشک می باشد که جزء مسئولیت حقوقی پزشک بحساب می آید.مسئولیت مدنی پزشک:در قبال انجام عملی که با قصد و نیت باشد و تعهد و جبران شخصی که به او زیان وارد شده را در بر دارد.:مسئولیت کیفری و جزائی پزشکیدر صورت ارتکاب پزشک به یکی از جرایمی که در قانون جرایم پزشکی آمده است، محکوم به آن جرم خواهد شد.مسئولیت حرفه ای و انتظامی پرشک:پزشکان در قرارداد های خود با انجمن ها و صنف های هم شغل خود دارند،

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی تلفنی رایگان

در صورتی که با موارد خاص پزشکی مواجه شدید، قبل از هر اقدامی با مشاور حقوقی جرایم پزشکی مشورت نمایید.
مراجع شکایات پزشکی
دادسرای ویژه امور پزشکی، وظیفه رسیدگی به این موارد را داشته که ازین طریق قادر به دریافت دیه و خسارات می باشید.
شورای حل اختلاف پزشکی می باشد. شورای حل اختلاف جرایم پزشکی وظیفه رسیدگی به پرونده هایی را دارد که دیه در آنها زیر پنج میلیون می باشد.
دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی می باشد که در آن برخورد انتظامی با پزشک صورت می گیرد.
می توان در هر صورت با مشاور حقوقی رایگان  جرایم پزشکی مشورت نموده و در هر یک از مراجع شکایات پزشکی به صورت همزمان ثبت شکایت نمود. و هیچکدام از آن ها مانعی برای عدم شکایت در سازمان دیگری ندارد.