مشاوره حقوقی مالیات شرکت

تعریف مشاوره حقوقی مالیات شرکت چیست ؟

در مشاوره حقوقی مالیات شرکت مالیات مبلغ پرداختی به دولت است که بلاعوض می باشد. مالیات به اشخاص مشاوره حقوقی یا حقیقی متعددی تعلق می گیرد. مالیات می تواند به شخص، شرکت، موسسه و … تعلق گیرد.مالیات هزینه ای است که دولت ها در قبال جبران هزینه های خدماتی در تمامی زمینه ها که برای شهروندان جامعه ارائه می دهند، اخذ می کنند. طبق اظهارات رئیس کل امور مالیاتی کشور، از موارد استفاده مالیات بر ارزش افزوده، در نیاز های اجتماعی مردم مانند توسعه و ارتقاء سلامت مردم و بهداشت جامعه می باشد.می توان میزان مالیات خود را طبق برآورد سود و زیان و … از مشاور حقوقی مالیات شرکت جویا شد.

انواع مشاوره حقوقی مالیات شرکت تهران

مالیات مستقیم
مالیاتی است که به آن مالیات بر درآمد گفته می شود. طبق درآمد شخص حقیقی و یا وکیل حقوقی محاسبه می شود که به آن سود بر ثروت یا مالیات بر ثروت هم گفته می شود.
هزینه مشاوره حقوقی مالیات شرکت، از درآمد و سود شرکت ها اخذ می شود.
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد شرکت ها، اشخاص و اشخاص حقوقی را شامل می شود.
مالیات بر درآمد حقوق
مالیات بر درآمد املاک
مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد اتفاقی
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مالیات بر دارایی
این مالیات، بر مجموع دارایی و افزایش و درآمد حاصل از دارایی و ارث تعلق می گیرد.
حق تمبر
مالیات بر ارث
مالیات غیرمستقیم

مشاوره حقوقی مالیات شرکت تلفنی رایگان

در پرداخت مالیات های غیر مستقیم، مالیات از شخص معینی دریافت نمی شود. این نوع مالیات در کالاهای مصرفی و کارهایی وضع می شود که غیرمستقیم بر روی درآمد و دارایی تاثیرگذار است.
مالیات بر معاملات و فروش
مالیات بر مصرف
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر واردات (حقوق و عوارض گمرکی)
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده که به آن مالیات بر مصرف گفته می شود. این مالیات بر حسب درصد واردات و تولید و توزیع، طبق ارزش کالا و خدمات آن دریافت می شود.
وظیفه مشاور حقوقی مالیات شرکت، ارائه خدمات مشاوره حقوقی مالیات شرکت بر مبنای قانون مالیاتی می باشد.