مشاوره حقوقی کد اقتصادی

مشاوره حقوقی کد اقتصادی چیست ؟

فعالیت های اقتصادی که در جامعه صورت می گیرند، نیازمند حمایت و همچنین نظارت بر فعالیت های تجاری و نیز شناخت اشخاصی که در این زمینه فعالیت دارند، می باشد. مشاوره حقوقی کد اقتصادی از جمله موارد مربوط به مشاوره حقوقی شرکت ها می باشد.اشخاصی که در زمینه های اقتصادی و تجاری فعالیت می کنند، اعم از حقیقی و حقوقی که اشتغالشان در زمینه تولید و خدمات کالا می باشد، نیازمند شماره شناسایی به نام کد اقتصادی هستند.

موارد استفاده از مشاوره حقوقی کد اقتصادی

کد اقتصادی هنگام معاملات خرید و فروش بر روی فاکتور ها ثبت می شود تا سود بدست آمده از معاملات بر اساس مدارک ثبت شده معتبر محاسبه می شود. این محاسبات دقیق بوده و دیگر نیازی به محاسبات نظری و برآورد تقریبی نخواهد بود. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کد اقتصادی ، امروزه هم به صورت مشاوره آنلاین و هم حضوری می توان از مشاوران حقوقی کد اقتصادی کمک گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد اقتصادی

کد اقتصادی نیازی است که هر شخص حقیقی و حقوقی بایستی آن را دریافت نماید.
مدارک مورد نیاز برای دریافت کد اقتصادی شخص حقوقی
درخواست کتبی جهت دریافت کد اقتصادی از طرف شرکت
کپی از کلیه صفحات شناسنامه
فیش پرداختی
روزنامه رسمی شامل آگهی تاسیس شرکت
تکمیل فرم اطلاعات مشخص کننده هویت اشخاص حقوقی
می توان تکمیل و پیگیری این موارد را به مشاور حقوقی کد اقتصادی سپرد.
مدارک مورد نیاز برای دریافت کد اقتصادی شخص حقیقی
درخواست کپی شخص حقیقی
کپی کامل از شناسنامه
عکس ۴*۳
کپی پروانه کسب
فیش پرداختی
تکمیل فرم اطلاعات مشخص کننده هویت اشخاص حقیقی

مشاوره حقوقی کد اقتصادی از طریق شناسنامه ملی

نکته : در صورتی که پس از دریافت کد اقتصادی، در اطلاعات هویتی هر یک از اشخاص چه حقوقی و چه حقیقی، تغییراتی بوجود آمد، بایستی فرم نمونه جدیدی را تکمیل و با مدارک تحویل حوزه صادرکننده کارت شود تا تغییرات مورد نیاز در اصلاح کارت اصورت پذیرد.
اشخاص غیر مکلف به دریافت کد اقتصادی
مساجد، حسینه ها و امثال آن
اشخاص حقیقی فعال در زمینه های هنری اعم از فیلمسازی و نویسندگی و …
اشخاص حقیقی فعال در مشاوره های فنی مانند مراکز آموزش عالی و …
اتحادیه ها (مربوط به امور صنفی)
اشخاص حقیقی فعال در زمینه های پیمانکاری.

کد اقتصادی از جمله مزایایی است که هر شرکتی جهت تسهیل در امور، نیازمند داشتن آن می باشد. در مورد نحوه دریافت و پیگیری مسائل مربوط به دریافت کد اقتصادی شرکت، با مشاور حقوقی کد اقتصادی تماس حاصل فرمائید.