موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

نهاد ها و موسسات حقوقی یکی از مراکزی هستند که در جهت احقاق حق مردم در تلاش هستند. وکیل حقوقی و مشاوره حقوقی از جمله کارکنان موسسات حقوقی می باشند.

سوال؟ این نهاد ها چه نقشی را در زمینه های حقوقی بر عهده دارند و آیا با دفتر وکالت متفاوت است یا نه؟ خدمات یک موسسه حقوقی چیست؟ آیا مشاوره حقوقی می تواند جوابگوی نیاز ها باشد و یا نیاز به استخدام وکیل حقوقی می باشد؟

تعریف موسسه حقوقی

موسسه حقوقی یک واحد تجاری می باشد که توسط یک یا چند وکیل حقوقی جهت ارائه خدمات تخصصی تاسیس می شود. موسسه حقوقی در زمینه های حقوقی و کار هایی با جنبه های عملی حقوقی تاسیس می گردد. مشاوره حقوقی نیز می تواند از جمله کسانی باشد که در یک موسسه حقوقی فعالیت می نماید. در یک موسسه حقوقی خدماتی از قبیل مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ارائه می گردد.

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص حق و حقوق و مسئولیت های افراد در تمامی زمینه ها از قبیل دعاوی حقوقی و کیفری و مدنی، همچنین انجام مذاکرات تجاری و دیگر اعمالی که نیاز به مشاوره حقوقی می باشد، ارائه می گردد.

نام موسسه حقوقی را روی تشکل های خاصی می گذارند و این تشکل ها مختص یک یا چند وکیل برای ارائه کار وکالت و خدمات مشاوره نمی باشد. موسسه های حقوقی فعالیت و خدمات گسترده ای ارائه می دهند. موسسات مختلفی مانند بانک، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره مالیات و دارایی کشور، ناشران و … همه این ها دارای موسسه حقوقی می باشند که کار های مربوط به موارد حقوقی این بخش ها توسط دفاتر حقوقی مختص بخود توسط وکلای حقوقی خود پیگیری می شوند.

حقوق چیست ؟

واژه حقوق دارای معانی گوناگونی می باشد که مهمترین آن ها بمعنی قواعد حاکم بر اشخاصی می باشد که در اجتماع زندگی می کنند. مهمترین وظیفه یک وکیل حقوقی و یا مشاوره حقوقی که به آن ها حقوقدان گویند، شناسایی مشکلات و پیدا کردن راه حل ها بر اساس قوانین و مقررات وضع شده و اجرای عدالت می باشد.