وکالت در نکاح

وکالت در نکاح

درباره وکالت در نکاح میدانید !!! آیا می دانید ضرورت خواندن خطبه نکاح توسط فرد دیگر چیست؟نکاح جزء موارد مربوط به خانواده بوده و رسیدگی به مشکلات مربوط به آن بر عهده وکیل خانواده می باشد.در برخی از قرارداد ها علی الخصوص قرارداد های مربوط به نکاح، تنها اراده دو طرف کافی نیست و بایستی عقد نکاح اظهار گردد. این اظهار تنها از طرف طرفین نکاح کافی نبوده و بایستی توسط شخصی که به او وکیل گویند انجام پذیرد.  قبل از هر عقدی بهره گیری از تخصص مشاوره حقوقی الزامی می باشد.

در حقوق و قوانین ایران طبق مقالات مربوط به مشاوره حقوقی ، وکالت در نکاح پذیرفته شده و انجام می پذیرد و هر کدام از زن و شوهر می تواند برای عقد نکاح خویش به کس دیگری وکالت دهند.در دفتر های ازدواج رسمی وکالت نکاح توسط عاقد صورت می گیرد که از طرف زن و شوهر صیغه را می خواند.وکیل بایستی صلاح موکل خویش را در نظر گرفته و از حد و حدود اختیارات خود نیز خارج نشود که قبل از این موارد از مشاوره طلاق حتما استفاده و اطلاعات کافی داشته باشید.

وکالت در نکاح و طلاق زن و شوهر

وکالت در نکاح و طلاق یک وکالت حقوقی می باشد.

وکالت در طلاق یک راه غیر مستقیم در اعطای حق طلاق به زن است که در طلاق توافقی نیز به همین صورت می باشد.

 وکالت در نکاح حقوق ایران

طبق موارد مطرح شده در بخش وکیل خانواده و قانون، زوجین می توانند عقد نکاح خود را به شخص دیگری بسپارد. یعنی شخص دیگری از طرف زوج یا زوجه می تواند صیغه نکاح را جاری سازد.

انواع وکالت در عقد نکاح

در بخش وکیل خانواده مطرح کردیم که وکالت در عقد نکاح ۳ نوع دارد:

وکالت مقید

در وکالت مقید زن به شخص دیگری وکالت می دهد تا او را به نکاح شخصی مشخص در آورد. که در این صورت وکیل نکاح نمی تواند او را به عقد شخصی غیر از شخص مذکور در بیاورد.

وکالت مطلق

در صورتی که زوجه وکالت نکاح را به شخصی دهد تا او را به نکاح مردی در آورد، و وکالت گیرنده شخصی می باشد که نمی تواند زوج باشد، قادر نخواهد بود تا زن را به نکاح خویش در آورد.

این امر برای جنس مخالف نیز اجرا می شود. یعنی در صورت زن بودن وکیل، نمی تواند خود را به نکاح مرد در آورد.

وکالت عام

در وکالت عام وکیل قادر است زن را به نکاح خود در آورد.

    شرایط وکالت در نکاح

کسی که وکیل در نکاح می باشد، بایستی حق و اجازه تصرف در موضوع و به نیابت از زوجین در وکالت را داشته باشد.

شرایط وکیل و موکل

کسی که صیغه نکاح را جاری می سازد، بایستی عاقل و بالغ و قاصد باشد. در غیر اینصورت عقد باطل می باشد. شرایط دیگر وکیل و موکل را با کمک مشاوره حقوقی مورد بررسی قرار دهید.