وکیل حقوقی فسخ معامله

وکیل حقوقی فسخ معامله

فسخ معامله یا مبایعه نامه

در دنیای یک وکیل حقوقی و قوانین و مقررات حقوقی معاملات میان افراد و مسئولیت طرفین در معاملات و نیز هر آنچه موجب باطل شدن و فسخ معامله می شود، متفاوت است. در مواردی شاهد این هستیم که طرفین در یک معامله و یا قرارداد مربوط به خرید و فروش قصد فسخ معامله در شرط آن ها بوده است در حالی که از کلمه بطلان در معامله استفاده نموده اند که در معنی بسیار متفاوت می باشد. حتی سعی در سوال در موردشان از یک مشاوره حقوقی نکرده اند. و یا در مواردی که قصد بر هم خوردن معامله بخودی خود در قرارداد مورد تصور طرفین بوده در حالی که از کلمه فسخ قرارداد استفاده نموده اند.

مدت زمان فسخ معامله

در مواردی که طرفین قصد برهم زدن معامله را داشته باشند بایستی از کلمه اقاله استفاده می کردند. در حالی که از عبارت فسخ معامله توسط طرفین استفاده کرده اند. در صورتی که در معامله مشکلی بروز نکند، استفاده ازین الفاظ موردی ندارد اما در صورت بروز مشکل و اختلاف، قصد و نیت طرفین در معامله به سختی توسط قاضی دادگاه قابل تشخیص خواهد بود. تمامی موارد ذکر شده در صورت استفاده از یک وکیل حقوقی بسادگی قابل حل شدن می باشد.

فسخ معامله و قرارداد

شرایط و موارد قرارداد به دلایل مختلفی به پایان می رسد. یکی از دلایل پایان قرارداد ها فسخ قرارداد است که عوامل و شرایط مختلفی موجب آن می شود که مشاوره حقوقی متخصص قادر به ذکر موارد آن می باشد. در فسخ قرارداد که به آن انحلال ارادی قرارداد گفته می شود، پایان دادن و اتمام قرارداد از نظر حقوقی می باشد که توسط یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث که می تواند وکیل حقوقی نیز باشد صورت می گیرد.

خیار های فسخ معامله

انواع خیارات فسخ معامله ده مورد می باشد. مجلس، تاخیر ثمن، تخلف شرط، خیار حیوان، عیب، تدلیس، تخلف، تبعیض صفقه، طلاق توافقی ، شرط و غبن می باشد. مبنای فسخ قرارداد ها با هم فرق دارند. ممکن است قرارداد بر اساس حق و یا توافق طرفین قرارداد فسخ شود و یا اینکه توسط حکم و قانون فسخ قرارداد بوجود آید.

ابطال قرارداد و فسخ معامله

بطلان قرارداد به دلیل رعایت نکردن یک سری قواعد اساسی حقوقی بوجود می آید و بطلان قرارداد از لحظه عقد قرارداد استقرار دارد. چنانچه علت بطلان عقدی مشخص گردد، در نتیجه مشخص می شود که آن عقد باطل بوده است. علل بطلان قرارداد : ۱- عدم وجود یا معلولیت رضا ، ۲- عدم اهلیت یا حجر ، ۳- نقض قواعد تشریفاتی ، ۴- عدم وجود و یا غیر ممکن بودن موضوع قرارداد ، ۵- عدم شرعی بودن و غیر اخلاقی بودن موضوع قرارداد ، در تمامی قرارداد ها جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی و نیز ثبت آن ها بصورت صحیح وجود یک وکیل حقوقی و یا حدالامکان مشاوره حقوقی لازم است.