مشاوره حقوقی سرقت

مشاوره حقوقی سرقت چیست ؟

سرقت به معنی ربودن و دزدین یا بردن مال شخص دیگر.سرقت از جرایم حقوق دعاوی بحساب می آید و تخصص مشاوره آن بر عهده مشاور حقوقی سرقت می باشد.سرقت ۲ نوع دارد:ربودن مال شخص دیگری بطور پنهانی,ربودن مال شخص,دیگری به شیوه متقلبانه.مجازات سرقت:در مجازات سرقت میزان و نوع سرقت و دزدی تعیین می کند که جرم سرقت مستوجب کدام یک از قوانین حد و یا تعزیر می باشد.در صورتی که قصد شکایت از سرقت را دارید، مشاور حقوقی سرقت می تواند شما را در تشخیص اینکه مجازات شامل قوانین حد می باشد و یا تعزیر، راهنمایی کند.در صورتی که سرقت از نوع ۱ باشد، یعنی ربودن مال شخص دیگری بطور پنهانی صورت گیرد، شامل مجازات حدی می باشد. و در صورتی که سرقت از نوع ۲، یعنی ربودن مال شخص دیگر به شیوه های متقلبانه باشد، مستوجب مجازات حدی و تعزیری می شود.

مشاوره حقوقی سرقت اینترنتی

مشاوره حقوقی سرقت های مستوجب مجازات حد,سرقت های زیر شامل مجازات و قوانین حدی می باشند.سرقت ساده مستوجب حد,سرقت مستوجب حد مشدد,سرقت مسلحانه,راهزنی,سرقت های مستوجب مجازات تعزیر,سرقت های زیر شامل مجازات,های تعزیری می باشند.,سرقت تعزیرساده,سرقت تعزیری مشدد,سرقت اسناد,سرقت توسط کسی که امانت دار است,عنف مهر,سرقت اموال باستانی و تاریخی,سرقت اموال نظامی توسط نظامیان,سرقت مسلحانه با حتک هرز,سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح,سرقت همراه با اذیت و سمحانه,سرقت دسته جمعی,مجازات حدی سرقت اولین مرتبه: قطع ۴ تا از انگشتان دست راست.دومین مرتبه: قطع پای چپ,سومین مرتبه: حبس ابد,در چهارمین مرتبه: مستوجب اعدام می باشد. ممکن است چهارمین مرتبه از سرقت، هنگام بسر بردن مجرم در زندان صورت گیرد که در این صورت نیز مستوجب اعدام خواهد بود.

مشاوره حقوقی سرقت تلفنی رایگان

مجازات تعزیری سرقت
مجازات تعزیری سرقت شامل شلاق و حبس می باشد. سرقت های تعزیری انواع و اقسام مختلفی دارند که بر اساس آن ها نوع و کیفیت تعزیر مشخص می گردد.
اثبات سرقت
نحوه اثبات سرقت توسط شهادت دو مرد عادل و یا ۲ بار اقرار نزد قاضی و یا توسط علم خود قاضی قابل اثبات می باشد.

 قبل از دعوت شخص یا اشخاصی بعنوان شهود، بهتر است در ابتدای کار با مشاور حقوقی سرقت مشورت های لازم بعمل آید.