مشاوره حقوقی پلمپ دفاتر قانونی

مشاوره حقوقی پلمپ دفاتر قانونی چیست ؟

تمام شرکت ها مشمول قانون مالیات بایستی دفاتر قانونی خود را جهت ثبت تمام فعالیت های مالی خود، برای مشخص نمودن فعالیت های مالی که سالیانه انجام می دهند را از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرد. مشاور حقوقی کلیه شرکت ها باید عملیات مالی خود را به ترتیب و بدون قلم خوردگی در این دفاتر قانونی ثبت کنند. در انتهای سال، هنگامی که اظهارنامه مالیاتی را تحویل می دهند. پلمپ دفاتر قانونی خود را هم جهت استناد، تحویل دارایی می دهند.دفاتر مالی، سالیانه بصورت اجباری برای مشخص نمودن عملکرد مالی شرکت ها (هزینه های شرکت، قرارداد های شرکت و …) برای هر شرکت پلمپ می شوند. می توان برای پلمپ دفاتر قانونی خود، از مشاور حقوقی پلمپ دفاتر قانونی کمک بخواهید.پلمپ دفاتر قانونی جزء قوانین کشور می باشد که در صورت عدم انجام پلمپ دفاتر، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

هزینه مشاوره حقوقی پلمپ دفاتر قانونی

تمامی شرکت ها، اعم از ایرانی و خارجی غیر از کسبه، مکلف به پلمپ دفاتر تجاری قانونی هستند. دفتری که در آن درآمد و سود و زیان شرکت ها، روزانه ثبت می شود.
درج تاریخ، شرح معاملات و درآمد ها به ترتیب تاریخ در آن ثبت می گردد.تمام عملیات ثبت شده ای که در دفتر روزنامه صورت می گیرد، بصورت هفتگی در آن وارد می گردد.طبق نظر مشاور حقوقی پلمپ دفاتر قانونی ، شرکت هایی که کار نمی کنند نیز باید دفاتر مالیاتی خود را دریافت کرده و برای اعلام عدم فعالیت شرکت خود، دفاتر پلمپ شده خود را بصورت خالی تحویل اداره مالیات یا دارایی نمایند.

مدارک مورد نیاز برای مشاوره حقوقی پلمپ دفاتر قانونی

مهر شرکت.
کپی آخرین تغییرات ثبت شده شرکت در روزنامه رسمی.
کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل شرکت.
اظهارات مالیاتی دروغین  از ۳ ماه الی ۲ سال زندان داشته و در این دوره از تمامی معافیت های قانونی محروم خواهد شد.

در صورت مواجهه با چنین مشکلی، با مشاوره حقوقی شرکت ها مشورت کنید.
جهت اخذ مشاوره در رابطه پلمپ دفاتر خود، با مشاور حقوقی پلمپ دفاتر قانونی شرکت ها تماس بگیرید.
در صورتی که دفاتر قانونی سال های گذشته را نیز دریافت نکرده اید، به محل دارایی خود مراجعه کنید. از مشاوره حقوقی رایگان پلمپ دفاتر قانونی نیز کمک بگیرید.