مطالبه و استرداد جهیزیه

مطالبه و استرداد جهیزیه

مطالبه و استرداد جهیزیه از جمله دعاوی مربوط به وکیل خانواده و مشاوره طلاق می باشد. داشتن رسید جهیزیه از طرف مرد برای استرداد و مطالبه جهیزیه به کافی نبوده و زن بایستی به طور کامل ثابت کند که جهیزیه او در منزل مرد می باشد.

بر اساس قوانین خانواده، اموال زن و مرد مشترک نبوده و هر کدام اموال مستقل از دیگری را دارد.

در حقوق ایران، زن از نظر مالی استقلال کامل داشته و قادر است در اموالی از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه آزادانه دخل و تصرف داشته باشد و مرد طبق قانون هیچ حقی در دخالت در اموال و مالکیت های زن را ندارد. قبل از ازدواج بهترین راهکار استفاده از مشاوره حقوقی و مشاوره حقوقی رایگان در جهت آگاهی از قوانین می باشد.

جهیزیه چیست ؟

جهیزیه زن اموال و دارایی او می باشد و در عرف و شرع شامل وسایل و اموالی می باشد که زن از خانه پدری خود به خانه همسرش می برد.

از دعاوی مطرح در دادگاه های خانواده دعاوی جهیزیه، یعنی استرداد و یا مطالبه جهیزیه می باشد که می توان با استخدام وکیل خانواده آنرا حل و فصل نمود.

مالی که خانواده ها به دختر خود در زمان ازدواج می دهند و این مال بیش از حد متعارف می باشد که به آن جهیز گفته می شود.
مرد می تواند از منافع جهیزیه زن با شرط اجازه زن استفاده نماید. بهتر از زن در این مورد با مشاوره حقوقی رایگان مشورت نماید.

اختلاف در مالکیت اموال

در ایام زندگی زناشویی، زن و شوهر اموال خود را بصورت مشترک مورد استفاده قرار می دهند. هنگامی که زن خانه شوهرش را ترک نماید و در خانواده مشکلاتی بوجود آید، این مشکل به جهیزیه و اختلاف در مالکیت آن نیز بوجود می آید که در برخی موارد نیاز به استخدام وکیل خانواده برای مقدمه چینی طلاق توافقی می باشد.
در صورتی که در زمان عقد، فهرستی از لیست جهیزیه زن نوشته شود و به امضای همسرش برسد، در زمان طلاق و یا دلایلی که زن مجبور به ترک خانه شوهرش شود، با توجه به همان فهرست جهیزیه که تهیه شده است قادر به مطالبه جهیزیه خواهند بود.
اختلافات مالکیت جهیزیه

اختلافات و دعاوی املاک غیر منقول مانند اثاث منزل، در صورتی که هر دوطرف زن و شوهر ادعای مالکیت اموال را داشته باشند و هیچکدام سند و مدرکی دال بر اثبات حرف خود نداشته باشند، بر اساس ظواهر و نشانه ها می توان حکم نمود.

دعوی استرداد جهیزیه

دادگاه صلاحیت جهت رسیدگی به دادخواست های استرداد جهیزیه، دادگاه خانواده می باشد که در ابتدای کار بایستی دادخواست تنظیم گردد. تنظیم دادخواست می تواند توسط وکیل خانواده صورت گیرد.

در عرف و جامعه هنگام تحویل جهیزیه، فهرستی از آن تهیه شده و به امضای حاضرین و شوهر می رسد و این کار در رسیدگی و انجام بهتر دعوی استرداد جهیزیه در دادگاه بسیار مهم می باشد.

مشاوره حقوقی قبل از ازدواج و استفاده از نظریات و تخصص مشاوره حقوقی بهترین راهگشا و پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی می باشد.