وکیل حقوقی عسر و حرج

وکیل حقوقی عسر و حرج

عسر و حرج به چه معناست

در حالتی که ادامه زندگی مشترک زن و شوهر موجب عسر و حرج زوجه گردد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید. استخدام وکیل حقوقی عسر و حرج می تواند قبل از مراجعه به دادگاه راه گشا باشد. در صورت عدم استخدام وکیل می توان با مشاوره حقوقی قبل از مراجعه به دادگاه مشکلات را مطرح نمود. در صورتی که عسر و حرج زن در دادگاه مورد اثبات قرار گیرد، دادگاه قادر خواهد بود زوج را مجبور به طلاق کند. در حالتی که اجبار دادگاه میسر واقع نشود، زوجه به اذن دادگاه و حاکم طلاق داده خواهد شد. در این مورد هر کدام از زوجین می توانند وکیل حقوقی اختیار نمایند.

قاعده عسر و حرج

۱- ترک خانه و زندگی توسط مرد (زوج) بمدت حداقل ۶ ماه پی در پی در طول یکسال، بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد.

۲- اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که موجب ایجاد مشکلات در زندگی گردد. در صورتی که امکان ترک وی وجود نداشته باشد و مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک مواد مخدر برایش در نظر گرفته شده، سودمند واقع نگردد و یا پس از ترک، دوباره شروع به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی نماید، با درخواست زوجه طلاق صورت خواهد گرفت.

۳- در صورتی که زوج محکوم به حبس ۵ سال و یا بیش از ۵ سال باشد.

۴- در صورت اقدام زوج به ضرب و شتم و هرگونه بدرفتاری مستمر که در صورت عدم تحمل زوجه، حکم طلاق صادر خواهد شد.

۵- در صورتی که زوج به بیماری صعب العلاج روانی و یا هر گونه بیماری صعب العلاج دیگری که موجب اختلال در زندگی مشترک گردد، حکم طلاق توافقی صادر می گردد.
سایر موارد دیگری نیز وجود دارد که در صورت عسر و حرج زن حکم طلاق توسط دادگاه صادر خواهد گردید. در این موارد زوجین و یا طرفی که دچار عسر و حرج گشته می تواند یک مشاوره حقوقی رایگان را دخیل کرده و یا با استخدام وکیل حقوقی پیگیری موارد را به او بسپارد.

چگونگی اثبات عسر و حرج

تحقیق در مورد عسر و حرج در ازدواج موقت مشکل بوده و در این ازدواج های منقطع زوجه آزادی عمل بیشتری داشته و مسئولیت ها و وظایفی که در ازدواج دائم بر عهده زوجه می باشد، در ازدواج موقت اینطور نمی باشد. یک مشاوره حقوقی در این مورد بهترین توصیه ها را خواهد نمود. در صورتی که در ازدواج موقت عسر و حرج زوجه بر دادگاه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را ملزم به ابطال باقی مدت مانده ازدواج را نماید و در صورت عدم انجام این امر توسط زوج، دادگاه حکم به قطع بقیه مدت نکاح موقت را خواهد داد. وکیل حقوقی در این مورد قادر به دفاع از موکل خویش جهت اثبات ادعا هایش خواهد بود.