طلاق توافقی در دوران عقد
طلاق توافقی در دوران عقد
طلاق توافقی در دوران عقد به دلیل طولانی بودن مراحل طلاق و مهریه در دادگاه ها گاهی خانواده ها از لحاظ روحی و روانی با آسیب های جبران ناپذیری روبرو می شدند.